Sözlüğümüz ve sitemiz beta aşamasındadır , eksiklikleri gidermeye çalışmaya devame diyoruz.. Önerileriniz için iletişim formunu kullanabilirsiniz..Kürtçe-Sözlük.Com

26th
KAS

Dersén Kurdî – Kürtçe dersler

Posted by admin | Filed under Ders

Kürtçe de dört zaman vardır.

1-ŞİMDİKİ ZAMAN (DEMA NIHA)
2-GELECEK ZAMAN (DEMA BÊ / DEMA DAHATÛ)
3-YAKIN GELECEK ZAMAN (DEMA BÊ /DEMA DAHATÛ YA NÊZÎK)
4-GEÇMİŞ ZAMAN (DEMA BORÎ)

1-ŞİMDİKİ ZAMAN (DEMA NIHA)
Şimdiki zaman adından da anlaşılacağı gibi şu içerisinde bulunulan zamanda yapılan iş veya bulunulan durumu ifade eder. Kürtçe de şimdiki zamanı belirten ek ‘di’ önekidir. Ayrıca fiil bitişik zamirî ekini de alır. Bitişik zamirleri geçen derste görmüştük.

Ez dikim: Ben yapıyorum
Tu dikî: Sen yapıyorsun
Ew dike: O yapıyor
Em dikin: Biz yapıyoruz
Hûn dikin: Siz yapıyorsunuz
Ew dikin: Onlar yapıyorlar
Ez dixwim: Ben yiyiyorum
Tu dixwî: Sen yiyiyorsun
Ew dixwe: O yiyiyor
Em dixwin: Biz yiyiyoruz
Hûn dixwin: Siz yiyiyorsunuz
Ew dixwin: Onlar yiyiyorlar
Ez digrim: Ben kapatıyorum
Tu digrî: Sen kapatıyorsun
Ew digre: O kapatıyor
Em digrin: Biz kapatıyoruz
Hûn digrin: Siz kapatıyorsunuz
Ew digrin: Onlar kapatıyor

Fiilin başına ‘di’ önekini getirerek oluşturulur. Kürtçe’de birçok yardımcı fiil vardır. Bu yardımcı fiillerin bulunduğu eylemlerde zaman çekimleri farklı olur. İster bileşik, ister türemiş fiil olsun, bu tür fiillerde ‘di’ öneki esas fiil ile yardımcı fiil arasına konur. “Rakirin, vêxistin, dagirtin fillerini örnek olarak verecek olursak:

Ez radikim: Ben kaldırıyorum
Tu radikî: Sen kaldırıyorsun
Ew radike: O kaldırıyor
Em radikin: Biz kaldırıyoruz
Hûn radikin: Siz kaldırıyorsunuz
Ew radikin: Onlar kaldırıyorlar
Ez vêdixim: Ben içiyorum
Tu vêdixî: Sen içiyorsun
Ew vêdixe: O içiyor
Em vêdixin: Biz içiyoruz
Hûn vêdixin: Siz içiyorsunuz
Ew vêdixin: Onlar içiyorlar
Ez dadigrim: Ben dolduruyor
Tu dadigrî: Sen dolduruyorsun
Ew dadigre: O dolduruyor
Em dadigrin: Biz dolduruyoruz
Hûn dadigrin: Siz dolduruyorsunuz
Ew dadigrin: Onlar dolduruyorlar

Yukarıdaki örneklerde verilen fiillerin başındaki esas fiiller kendi başlarında kullanıldıklarında hiçbir anlamları yoktur. Bunlar bileşik fiillerdir. Bir tür bileşik filler dışında isim ve fiillerden oluşan bileşik fiiller de vardır bunların çekimlerini de “barkirin, maf xwarin, jangirtin” fiilleri üzerinden yaparsak:

Ez bar dikim: Ben yüklüyorum
Tu bar dikî: Sen yüklüyorsun
Ew bar dike: O yüklüyor
Em bar dikin: Biz yüklüyoruz
Hûn bar dikin: Siz yüklüyorsunuz
Ew bar dikin: Onlar yüklüyorlar
Ez maf dixwim: Ben hak yiyorum
Tu maf dixwî: Sen hak yiyorsun
Ew maf dixwe: O hak yiyor
Em maf dixwin: Biz hak yiyoruz
Hûn maf dixwin: Siz hak yiyorsunuz
Ew maf dixwin: Onlar hak yiyorlar
Ez jan digrim: Ben sancılanıyorum
Tu jan digrî: Sen sancılanıyorsun
Ew jan digre: O sancılanıyor
Em jan digrin: Biz sancılanıyoruz
Hûn jan digrin: Siz sancılanıyorsunuz
Ew jan digrin: Onlar sancılanıyorlar

Şimdiki zamanın olumsuzu ise ‘di’ önekinin yerine ‘na’ getirme ile elde edilir. Başka hiç bir eyleme gerek yoktur.
Ez betal nakim: Ben iptal etmiyorum
Tu betal nakî: Sen iptal etmiyorsun
Ew betal nake: O iptal etmiyor
Em betal nakin: Biz iptal etmiyoruz
Hûn betal nakin: Siz iptal etmiyorsunuz
Ew betal nakin: Onlar iptal etmiyorlar
Ez baz nadim: Ben koşmuyorum
Tu baz nadî: Sen koşmuyorsun
Ew baz nade: O koşmuyor
Em baz nadin: Biz koşmuyoruz
Hûn baz nadin: Siz koşmuyorsunuz
Ew baz nadin: Onlar koşmuyorlar

2-GELECEK ZAMAN (DEMA BÊ/ DEMA DAHATÛ)
Gelecekte yapılması düşünülen iş veya gelecekte olması beklenen durumu ifade eder. Yani henüz bu olay gerçekleşmemiş veya bu durum içerisinde bulunulmamaktadır. Kürtçe’de gelecek zamanı gösteren ekler; “-ê, dê, wê” dir. Gelecek zamanda fiilin önüne ‘bi’ öneki getirilerek gelecek zaman oluşturulur. ‘Bi’ öneki şimdiki zamanın fiil köküne eklenir. Şimdiki zamandaki ‘di’ önekini kaldırıp yerine ‘bi’ getirirsek gelecek zamana dönüşür. Ayrıca yine şimdiki zamanda olduğu gibi yardımcı fiillerle oluşturulan bileşik veya türemiş fiilerde de durum aynıdır. ‘di’yı kaldırır yerine ‘bi’yı eklersek (tabi -ê, wê, dê eklerini unutmadan) gelecek zamanı oluşturmuş oluruz.

Ezê bikim: Ben yapacağım
Tuyê bikî: Sen yapacaksın
Ewê bike: O yapacak
Emê bikin: Biz yapacağız
Hûnê bikin:Siz yapacaksınız
Ewê bikin: Onlar yapacaklar
Ezê bixwim: Ben yiyeceğim
Tuyê bixwî: Sen yiyeceksin
Ewê bixwe: O yiyecek
Emê bixwin: Biz yiyeceğiz
Hûnê bixwin: Siz yiyeceksiniz
Ewê bixwin: Onlar yiyecekler
Ezê dabigrim: Ben yükleyeceğim
Tuyê dabigrî: Sen yükleyeceksin
Ewê dabigre: O yükleyecek
Emê dabigrin: Biz yükleyeceğiz
Hûnê dabigrin: Siz yükleyeceksiniz.
Ewê dabigrin: Onlar yükleyecekler.

Olumsuz hali ise ‘bi’ yerine ‘ne’ konulmasıyla elde edilir.

Ezê negrim: Ben kapatmayacağım
Tuyê negrî: Sen kapatmayacaksın
Ewê negre: O kapatmayacak
Emê negrin: Biz kapatmayacağız
Hûnê negrin: Siz kapatmayacaksınız
Ewê negrin: Onlar kapatmayacaklar
Ezê ranexînim: Ben sermeyeceğim
Tuyê ranexînî: Sen sermeyeceksin
Ewê ranexîne: O sermeyecek
Emê ranexînin: Biz sermeyeceğiz
Hûnê ranexînin: Siz sermeyeceksiniz
Ewê ranexînin: Onlar sermeyecekler

‘Dê’ bazı yörelerde kullanılır ve ‘-ê’ yerine kullanılır. Ayrıca ‘wê’ nin kullanıldığı yerlerde de ‘dê’ kullanılabilinir. Yazılma açısından ‘Dê’ ve ‘wê’ nin ‘-ê’den farkı başındaki kelimeden ayrı yazılmalarıdır. ‘dê’ ve ‘wê’ yî de birkaç örnekte kullanalım.

Ez dê bimrim: Ben öleceğim
Tu dê werî: sen geleceksin
Ew dê baz bide: O koşacak
Em dê negihijin: Biz yetişemeyeceğiz
Hûn dê herin: Siz gideceksiniz
Ew dê bizivirin: Onlar dönecekler
Kevok wê azad bifirin: Güvercinler özgürce uçacak
Mar wê biteve de: Yılan seni sokacak
Roj wê derkeve: Güneş doğacak
Em jî wê rojek bimrin: biz de bir gün öleceğiz.

ALIŞTIRMALAR:
Aşağıdaki fiilleri altta verdiğimiz örnek çerçevesinde şimdiki zaman ve gelecek zamana göre çekimleyiniz ve Türkçe karşılığını yazınız.

Rabûn (kalkmak), sitendin (satın almak), nimêj kirin (namaz kılmak), firîn (uçmak),
birîn (kesmek), nîşandan (göstermek), kuştin (öldürmek), derketin (çıkmak)

Ez dibînim: Ben görüyorum Tu………………… Ew……………………..
Ez nabînim: Ben görmüyorum Tu………………… Ew……………………..
Ezê bibînim: Ben göreceğim Tu………………… Ew……………………..

Ezê nebînim: Ben görmeyeceğim Tu………………… Ew……………………..

EZBERLENMESİ GEREKEN KELİMELER
Taştê:Kahvaltı
Navroj:Öğle Yem.
Şîv:Akşam Yem.
Paşîv:Sahur
Xwirînî:Kahvaltı öncesi atıştırma
Gerîn:dolaşmak
Şewitîn:Yanmak
Şewutandin:Yakmak
Kirin:Yapmak
Mêrdîn:Mardin
Sêrt:Siirt
Bidlîs:Bitlis
Şirnex:Şırnak
Wan:Van
Qers:Kars
Zebeş:Karpuz
Petêx:Kavun
Hirmî:Armut
Biyok:Ayva
Hinar:Nar
Arûng/Êrûg:Erik
Gir:İri
Hûrik:Minik
Nêz:Yakın
Dûr:Uzak
Pêşeroj:Gelecek
Paşeroj:Geçmiş
Beden:Vücut
Serî:Baş
Çav:Göz
Poz:Burun
Dev:Ağız
Ziman:Dil

GEÇEN AYIN CEVAPLARI

Aşağıdaki cümleleri çeviriniz:
Ez cotkar im : Ben çiftçiyim.
Tu kor î : Sen körsün.
Ew misliman e?: O müslümandır.
Em azad in : Biz özgür değiliz.
Hûn ne egîd in : Siz yiğit değilsiniz.
Ew delal in : Onlar güzel değiller.
Ez Wanî me : Ben Vanlıyım.
Tu ne çiyayî yî? : Sen dağlı değil misin?
Ew ne beredayî ye : O başıboş değil.
Em canfeda ne : Biz fedaiyiz.
Hûn wek rovî ne : Siz tilki gibisiniz.
Ew perî ne? : Onlar peri mi?
Ben hastayım : Ez nexweş im.
Sen terzi misin? : Tu derzîvan î
O kahramandır : Ew Leheng e
Biz şişman değiliz : Em ne qelew in. (qelew nîn in)
Siz bekar değilsiniz : Hûn ne ezeb in. (ezeb nîn in)
Onlar delidirler : Ew dîn in.
Ben dağlıyım : Ez çiyayî me.
Sen Erzurumlusun : Tu Erziromî yî.
O solaktır : Ew çepo ye.
Biz beyaz değiliz : Em ne sipî ne. (sipî nîn in)
Siz oruçlu musunuz? : Hûn bi rojî ne.
Onlar şehirlidir : Ew bajarî ne.
Ben yiyorum : Ez dixwim.
Sen yiyiyorsun : Tu dixwî.
O yiyiyor : Ew dixwe.
Biz yiyiyoruz : Em dixwin.
Siz yiyiyorsunuz : Hûn dixwin.
Onlar yiyiyorlar : Ew dixwin.

Aşağıdaki boşluğu doğru zamir eki ile doldurunuz.
Min tu girtî: Ben seni yakaladım
Te ew girt : Sen onu yakaladın
Wî em girtin: O (er) bizi yakaladı
Wê hûn girtin: O (d) sizi yakaladı
Wan tu girtî : Onlar seni yakaladı
We ez girtim: Siz beni yakaladınız
Me ew girtin: Biz onları yakaladık

Tags: , , , , , ,

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Reader's Comments

 1. Mansim | Mart 1st, 2012 at 08:28

  Azərbaycanda Kolanlı tayfasi böyük və geniş şəkildə yayılmışdır.

  Kolanlı tayfasının yayıldığı rayonların adları:
  Biləsuvar
  Laçın
  Əli-Bayramlı
  Şamaxı
  Naxçıvan

  Daha çox üstünlük təşkil etdiyi soyadlar:
  Məmmədovlar
  Mənsimovlar (müasir zamanda Mənsimovlar Mənsimlilər kimi davam etməkdədir)
  Şahbazovlar

  Kolanlılar 996 rakamına önəm verirlər bunun mənası budur ki ilk öncələr 996 nəfərin birliyindən bu gün Kolanlı tayfası yaşamını sürməkdədir.
  Müasir zamanda Kolanlılar avtomobil numaralarını son rakamını 996 seçirlər

  Kolanlılar gizli bir yaşam sürməkdədirlər.

  Kolanlılarin bu zamana kadar büyük bir tayfa olaraq kalması bir mücizədir.

  Bir Kolanlı yakınındakilarıda Kolanlıya nasıl hürmət etmək lazım olduğunu zaman-zaman hatta yıllar boyu öyrətir sıkılmadan Kolanlılar hər kəslə yoldaşlıq etməzlər ama etsələr ölənə kadar Dost olaurlar.

  Reply to this comment
 2. mehmet ERTÜRK | Ağustos 14th, 2012 at 11:26

  kÜRTÇE site yapıp TÜRKÇE ders anlatıyorsunuz. acıyorum halinize.

  Reply to this comment
  • mehmet | Nisan 6th, 2013 at 22:08

   kürtçe bilmeyen kürtler için türkçe anlatılıyor

   Reply to this comment
   • admin | Nisan 17th, 2013 at 21:53

    Nefesini boşa harcama kardeş bu gibi yorumlar hep geliyor ama beyni olan biri zaten böyle bir mantıksız eleştiride bulunmazdı o yüzden nefesini boşa harcama. Şimdi böyleleri bu cevap neden türkçe yazıldı diye der dururlar : )

    Reply to this comment
   • Kûrmanc | Haziran 1st, 2013 at 04:15

    Çok mantıksızsın zaten sen diyorsun Kürtçe Bilmeyenler için anlatılıyor türkçe değilde İspanyolca mı anlatsınlar?

    Reply to this comment
  • erkan | Temmuz 3rd, 2013 at 11:30

   Ben Türküm Kürtçe öğrenmek istiyorum.
   Ama hiç altyapısı olmayan birisi için daha düzgün bir kaynak yokmu?

   Öz Kürtçe konuşamadığını belirten arkadaşlar;
   Mesela ben soy olarak istanbulluyum
   Osmanlıca Eski Türkçe(Farsça-Arapça Karışımı) bir dilimiz varken.
   Çok batılılaştı, ve sadeleşti.

   Yani aynı asimilasyon bütün Yurtta yapılmış..
   Çok eski bir diliniz, var ve geniş bir divanınız var

   umarım önyargıları silerek, eski kültürümüze tekrar kavuşabiliriz.

   Reply to this comment
  • Ece Sirkceci | Temmuz 29th, 2013 at 04:15

   Bu site ve genel olarak Kurtcu hareket Turkleri Kurtlestirmek amacli odlugu icin Turkce anlatiyor. Ozleri Turk, sorsan Kurtler. Yiyor iste bizim halk bu yalanlari. Ne dense inaniyor, kendisine sunulan kaynaklar guvenilir mi bakmadan, arastirmadan inaniyor. Okumayi arastirmayi sevmeyen, hazira konmaya alisik bir halkin dustugu icler acisi durum.
   Kurt tarihi diye kendisine anlatilanlarin kaynaklari uydurma, cok belirsiz, baglantilar cok zayif. Ama goremiyorlar iste.

   Reply to this comment
   • Dnz Xalo | Mart 26th, 2014 at 13:12

    @Ece Sirkceci.. Bu sitenin amacini, sitenin kendisini, sen arastirdindami konusuyorsun? Oyleyse, yorumlarini hangi bilgisel kanit ve kaynaklar uzeri yapiyorsun? Yazdiklarina bakinca, siz kendiniz çocuksu ve alçakça iftiralarda bulunuyorsun sahsen..

    Kurt halkimizin tarihine gelince.. Kurt tarihi sana kalmis veya senin gibi asagilik insanlara kalmamis yavrum.. Tarihimiz, senin gibi ahlaksiz turklerden çok daha uzun bir kere! Özumuz, en az 3000 yildan beri kalan tarihsel kitaplara, eserlere, haritalara, bilgiler ve kaynaklara dayaniyor kuzum.. Roman imparatorlugu daha kurulmamisken, biz Kurtler vardik ve halen variz o yörelerde ve bize ayit olan topraklarda.. Adam akili arastirma yaparsan, hepsinin kanitini bulup, kendi gözlerinle görup, göt gibi kalip ve ondan sonrada öyle birsey oldugunu inkhar edersiniz (sen ve asalik asaliyici turk milletin)..

    Konusmadan once bir dusun, yeri ve zamanimi diye, ve dediklerim mantikli olarak algilanir mi diye.. Kaldiki ben senin gibilerini adam yerine koyacam pehhh…

    Saygilarimla,

    Deniz (from Hollandia)

    Free Kurdistane!

    Reply to this comment
 3. berfin | Ekim 5th, 2012 at 17:37

  savaşmak mücadele etmek nedemek.

  Reply to this comment
 4. bedir | Kasım 30th, 2012 at 10:05

  kürtçe dersleri yanlış verilmiş dede veya kız kardeş örnegi gibi ayrıca kurçe sadece bi lehçeyle sınırlı dil bunu belirtip anlatması lazım zaza var sorani var bi çok lehçesi var ve her biri cidi anlamda birinden farklı

  Reply to this comment
 5. ipek aksoy | Aralık 25th, 2012 at 07:08

  kurdi ezı ji hezıdıkım

  Reply to this comment
 6. burak | Ocak 10th, 2013 at 13:25

  bok-gu

  Reply to this comment
 7. Ahmet | Ocak 16th, 2013 at 12:30

  Bir vanlı Kürt olarak yukarıda yazılan kelimelerden hiç bir şey anlamadım , Bu hangi yörenin kürtçesidir ? Ayrıca derginin kürtçe anlamı olduğunu ilk defa öğreniyorum , bunlar sonradan mı oluştu ? Bu Kürtçe’nin hangi yörede konuşulduğuna da belirtirseniz sevinirim … Çünkü çoğu yanlış ; ya ben Kürt değilim ya da yukarıdaki kürtçe değil …

  Reply to this comment
  • mehmet | Nisan 6th, 2013 at 22:10

   arkadaşım sizin konuştuğunuz kürtçe ye türkçe kelimelerde karıştığı için birde kendi anadilinizde eğitim almadığınız için size farkı geliyor bu kürtçe gerçek kürtçedir

   Reply to this comment
  • Yasin | Ocak 5th, 2014 at 21:41

   Mal xirab no ,))) yek heval dibeji ez kurde van ê me hema ez
   Ev nivîsandine fehm nakim ;)))
   Ez kurde anatolîye navîneme ankara 400 sal em kurd
   Li wir dijin,hûn bakur în hûn çawa dibejin kurmançîme çuda ti ye
   Çûda ti kurdmançî nîne asimilayone li ser zimane me gelekî
   Dijwar û xort ê
   Serm bikin
   Fedî bikin
   Ger hûn kurdî nizaninsa ev sûçe we ye
   We deme her tisk heye kovar pîrtûk ger mirov xwest sa her dereki zimane xwe biparezin
   Silav hemî hevalan xebat û kêd e we
   Hûn her hebî

   Reply to this comment
 8. Ahmet | Ocak 16th, 2013 at 12:34

  Bir kürt olarak hiç bir şey anlamadım bu nasıl kürtçe … Ya ben Kürt değilim ya da bu kürtçe değil

  Reply to this comment
 9. nefes kesen | Ocak 23rd, 2013 at 19:41

  vbfgjngöjk.ç

  Reply to this comment
 10. yahyatemel | Ocak 27th, 2013 at 15:15

  arkadaslar bu dersi verenlere tesekur ederim elestirenlere zizler kurtce icin kurtler icin bu mucadele icin ne yaptiniz

  Reply to this comment
 11. berivan | Şubat 6th, 2013 at 23:54

  asıl kürtçe bu. bizim gündelik kürtçe konuşmamıza ne yazıkki türkçe karışmış bu yüzden farklı geliyordur.biz gündelik konuşmamızda eklerin zamirlerin ne olduğunu bilmiyorduk. burda yazılı olan kürtçe kelimelerin hepsi doğru ferheng sözlüğünde hepsi var. emeğinize sağlık

  Reply to this comment
 12. anar | Şubat 9th, 2013 at 16:37

  men Kolanliyim ne nomremiz 996-dir nede ozymyzy kyrt sayiriq biz Azerbaycanliyiq ozyde ter-temiz.agliviza geleni yazmayin

  Reply to this comment
 13. cemal | Şubat 23rd, 2013 at 10:23

  öncelikle sarf etmiş olduğun kelimelere yazık….sen bir lisanın insan demek olduğunu iyi bir şekilde o küçük beynine yerleştirde sonra bir seyler söylemeye başla

  Reply to this comment
 14. kadir | Nisan 17th, 2013 at 22:17

  arkadaşlar asimile olmuş bir hakkız daha neyin peşindesiniz allah akıl fikir vermiş size sizde bunu suistimal etmeyin öğrenın işte dilinizi neymiş efendim ben bu dili ilk defa duyuyorum alın işte alfebe diyorlar burda dil diyorlar bur da .. benm en cok karsılastıgım sey şu diyorlar ki sizin dilinizin alfabesi yok , işte bakın öğrenın size sorula sorulara cevap vermeyin ben hemen hemen hepsini ezberledim ve konuşuyorum aynı zaman da..tşk ederim..

  Reply to this comment
 15. Serhat | Mayıs 30th, 2013 at 21:11

  Ne guzel dilimiz varmis bee Bazen Kürdce konusurken utaniyorum cünkü cok türkce kelimleri kulaniyorum ve Daha dogrusu kulaniyoruz hele Muslu iseniz vay halinize. Insallah zayenizde kurtcemi biraz gayretle iyilestirecegim ve sunu bilin kürtler bizim konustugumuz sokak kürtcesine dikat edin bakalim kurtcemi yoksa kurtce turkce sahte dilmi evet malesef biz varkimizda degiliz ama biz sahte dil konusmaktayiz bu yüzden esas gercek annadilimizi ögrenmenin tek yolu turkce kelimleri sokup atmaliyiz dilimizden

  Reply to this comment
 16. pirmehmedoğlu muradhan | Mayıs 31st, 2013 at 15:37

  Ez dixwazim bêjim ko hûn berbayî gotinên wek çerxê bêsûd nekevin. Gelî xwişk û birayên min î ezîz hûn dibêjin ko ev ziman ji mere biyanî tê. Komcivîn a Erziromê de sal 1919ê de serok Mistefa Kemal Ataturk hawar gihande Kurda û got:” Welat wê were parparkirin û serbestî ya me wê têgeve bin destan. Ji ber vê yekê werin em ê bibin yek û em ê bihevre azadbin.” Lê belê sal tevger bû, dem borî vê ramana hanî qedrê xwe hûndakir. Birêz Cemîl Çeto?, Şêx Mehmûd Hizret?, Ezbenî Sadillah?, Ezbenî Birayê min î Necatî Hizret?, Emer Axa yê Dêreşevî Hizret, Hecî Osman Axa yê Şernexî? Şêx Seid ê Norsî… û didome. Mistefa Kemal hawar digijîne serek ê Kurda û dibêje Kurd birayên mene hetanî Şerê Xelasî yê.* Dûre Kurd bûn kesên asê** û fermana wan rabû. Bezaxên wan çibûn:

  1) Oldarbûn û hay ji bawerîya xwe hebûn.
  2) Welatzane û welatparêzbûn.
  3) Bi kurdî difikirîn, dinivisîn û digotin.
  4) Di komcivîn a erzirom ê de mafên ko mistefa kemal gotibû dixwastin.

  1922 ê de seltenet û siltanî hilatin û 1924ê de xelîfetî hilatin. Kurda vê yekê ne pejirandin û gotin Misilmanî bê xelîfetî nabe û ev jî ji bawermendî yê bingeha xwe distand.

  kurda got ko di komcivîn a erzirom ê de ji me re bira hatibû gotin, ji ber vî mafê biratî yê em dixwazin cihên ko em lê dijîn jê re wer gotin kurdistan û em bi kurdî werin nasîn. lê belê ji ber vê yekê jî bi hezaran kurd hatin ajotin. Mînaka wî; Herem a Anatolîya Navîn, Ege û Marmara.

  Ji ber ko bi kurdî dihat fikrandin nivîsandin û gotin bi zagoana ya 12 îlon 1980ê ziman hate qedexekirin.Di komcivîn a erzirom ê de mistefa kemal gotibû em birane. ma ev bû biratî?

  Kesên ko jiyana wan qedexebe, zimanê wan qedexebe ew di bin kîjan bandorêde bin wê jiyana wan û zimanê wan di wê bandorêde berdewambe.

  çavkanî
  *) Mistefa Onar, Nivîsê Ataturk yên Şer ê Xelasîyê, Enqerê:Weşanên Wezaret a Çand a Komar a Tirkîyê, 1995, 117-125.
  **) Mistefa Kemal Ataturk, Gotar (Nutuk), Enqerê:WeşanêN Elips, 2007, 549.

  Reply to this comment
 17. torne | Temmuz 20th, 2013 at 07:26

  ben kürdüm amma ve lakin kürtçe bilmem öğrenmek isterim

  Reply to this comment
 18. Ece Sirkcei | Temmuz 29th, 2013 at 04:04

  Arkadaslar,

  Cogunlugunuz Turksunuz. Kurtlestirilip asimile oluyorsunuz. Bu yapilan Kurt fasizminden baska bir sey degil. Kusaklar boyu Turkce konusan, Turkce soyadli insanlar nasil Turk olmaz? Aklinizi basiniza toplayin. Bu asiri zorlama bir caba. Kendiniz diyorsunuz Turkce konusuyoruz diye. Demek ki anadiliniz Turkce. O halde nedir bu Turk olmadigini iddia etmek? Aranizda gercekten kusaklar boyu baska dili konusanlar vardir, onlara bir sey diyemem.

  Zaten tek bir Kurtce yoktur. Zazaca, Soranice, Gurmancca birbiriden farklidir. Hatta ayni aileye dahil olduklari da kuskuludur. Bunu ben degil dilbilimciler, hatta “Kurtum” diyenlerin kendisi diyor. Burada yapilan tek bir dili sizlere Kurtce diye tanitmak. Amac tek bir devlet kurmak icin dilleri birlestirmek. Peki amac buysa Turkcenin nesi eksik? O da bu milleti birlestirmiyor mu? Siz gercekten kendinizi Suriyenin, Iranin, Irakin Kirlterine Turklerden daha mi yakinsiniz? Diliniz, her seyiniz farkli? Nasil bu yapayligi olagan goruyorsunuz, aklim almiyor.

  Burada size Kurtce diye gosterilen sozcuklerin kokeni nedir? Farsca mi yoksa? Eger ki Farsca ise nasil bu dili ayri bir dil gibi sunuyorsunuz? Farscanin bir kolu olmaz mi bu dil?

  Bakin bu Kurdistanin kurulmasinda oncu olanlara. Hepsi Insaat sirketiydi, silah kacakciligiydi, petrol sirketiydi, bakkaldi, cakkaldi, ticaretti derken bu isten buyuk cikar sagliyor. Bu adamlar para icin yeni devletler, yeni milletler yaratiyor. Barzani-AKP iliskilerine akrabaliklarina, ticari aglara lutfen bakin. Bu isler sizin sandiginiz gibi Kurtleri kayirmak icin falan yapilmiyor. Bunlar kandan, savastan beslenen kan emiciler. Para kazanmak icin ulkeleri yikar, yeniden kurarlar. Sonra yikar bir daha kurarlar.

  Lutfen arastirin, anadiliniz neymis ogrenin. Kurtlestirildiginizin farkina varin. Bu “Turkler size dilinizi unutturdu” bir sehir efsanesinden baska bir sey degil korkarim ki.

  Reply to this comment
 19. ceylan cennet cennet | Ağustos 16th, 2013 at 00:02

  Birakinda ogrenelim ya suriyeli kaltaklar askimi goturecek yoksa

  Reply to this comment
 20. Gurhan akınbay | Eylül 8th, 2013 at 21:23

  Merhaba,
  yabancı bir gazeteci/üniversite öğrencisi arkadaşım için bir fillin Kürtçe çekimlerini bulmam gerekiyor. Örneğin:
  Geliyorum – …
  geliyormuşum – …
  geldim – …
  gelmiştim – …
  geleceğim – …
  gelecekmişim -…
  gelecektim – …

  Yardımcı olursanız sevinirim…

  Reply to this comment
 21. cekdar | Ekim 17th, 2013 at 00:33

  Gerizekalılar Bir kere Kürtçe yi bilmeyenler var galiba. Kısaca Kürtçe 4 e Ayrılır Kurmanci zazaki sorani ve gorani diye. Buda Kurmanci dir. Çoğu bölgede ayni olmayabilir ama Mardin Amed Şırnak Hakkari Batman Siirt vs. Bu kürtçe konuşuluyor ve belki arada Lehçe de degisiklik vardır. Oda gayet normal ki bu Türkçe de var. Öğrenmek isteyen Öğrensin istemeyen gereksiz yorum yapmasın da başkasının hevesini Kırmayin..

  Reply to this comment
 22. Amerikadan | Kasım 23rd, 2013 at 02:32

  Gelek spasdigim xebatege gelek mezine. Bi vê ez gelek kurmanci hîmbum.

  Reply to this comment
 23. veysel Elbês Başkale | Kasım 28th, 2013 at 18:31

  ez kürdım ü wê axaftına kürdi famdıkım ü dıaxıwım bı ew ezmane yên babıstına bab û kalên meye û axaftında dayîkên meye. Spasdarım jı boj amadekariya mamostên kürd.

  Reply to this comment
 24. Yasin | Ocak 5th, 2014 at 21:38

  Mal xirab no ,))) yek heval dibeji ez kurde van ê me hema ez
  Ev nivîsandine fehm nakim ;)))
  Ez kurde anatolîye navîneme ankara 400 sal em kurd
  Li wir dijin,hûn bakur în hûn çawa dibejin kurmançîme çuda ti ye
  Çûda ti kurdmançî nîne asimilayone li ser zimane me gelekî
  Dijwar û xort ê
  Serm bikin
  Fedî bikin
  Ger hûn kurdî nizaninsa ev sûçe we ye
  We deme her tisk heye kovar pîrtûk ger mirov xwest sa her dereki zimane xwe biparezin
  Silav hemî hevalan xebat û kêd e we
  Hûn her hebî

  Reply to this comment
 25. sevgi | Ocak 30th, 2014 at 23:35

  Ben kürtce ögrenmek istiyorum ama bir türlü beceremiyorum almanca ve türkce var ama ne yazik ki ķürce zor

  Reply to this comment
 26. polat batman | Ocak 31st, 2014 at 18:49

  law am tav kürt kurman ci zanın saf xoş ji zanın

  Reply to this comment
 27. tina | Şubat 8th, 2014 at 16:29

  2. Sayfadaki sorularin cevaplarini yazabilecek bir arkadas var miydi kontrol amacli?

  Reply to this comment
 28. gece | Şubat 15th, 2014 at 21:38

  Bunu hazırlayanın, oturup yazanın eline, emeğine sağlık. Türküm, Ingilizceyi mecburen öğreniyorum, sevemedim. Ama Kürtçeyi çok severek öğreniyorum, bir kelimesine bile hasretim, çok güzel bir dil.

  Reply to this comment
 29. Öykü | Mart 12th, 2014 at 20:34

  Ben Kürt değilim ama Kürtçe öğrenmek istiyorum. Böyle bir sitenin varlığı beni bu nedenle çok memnun etti. Çok teşekkürler…

  Reply to this comment
 30. Dnz Xalo | Mart 26th, 2014 at 13:14

  Degersiz Kurthayini Ece Sirkceci.. Bu sitenin amacini, sitenin kendisini, sen arastirdindami konusuyorsun? Oyleyse, yorumlarini hangi bilgisel kanit ve kaynaklar uzeri yapiyorsun? Yazdiklarina bakinca, siz kendiniz çocuksu ve alçakça iftiralarda bulunuyorsun sahsen..

  Kurt halkimizin tarihine gelince.. Kurt tarihi sana kalmis veya senin gibi asagilik insanlara kalmamis yavrum.. Tarihimiz, senin gibi ahlaksiz turklerden çok daha uzun bir kere! Özumuz, en az 3000 yildan beri kalan tarihsel kitaplara, eserlere, haritalara, bilgiler ve kaynaklara dayaniyor kuzum.. Roman imparatorlugu daha kurulmamisken, biz Kurtler vardik ve halen variz o yörelerde ve bize ayit olan topraklarda.. Adam akili arastirma yaparsan, hepsinin kanitini bulup, kendi gözlerinle görup, göt gibi kalip ve ondan sonrada öyle birsey oldugunu inkhar edersiniz (sen ve asalik asaliyici turk milletin)..

  Konusmadan once bir dusun, yeri ve zamanimi diye, ve dediklerim mantikli olarak algilanir mi diye.. Kaldiki ben senin gibilerini adam yerine koyacam pehhh…

  Saygilarimla,

  Deniz (from Hollandia)

  Free Kurdistane!

  Reply to this comment

Yorum yap